Podanie danych umożliwi CSSA w razie podania niewystarczających informacji kontakt z nadawcą, w celu ustalenia szczegółów dotyczących zgłaszanego zdarzenia.