2015-05-15 Raporty okresowe za I kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.  

2015-05-12 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 11 maja 2015 roku

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 maja 2015 roku  
Zapraszamy na nową, interaktywną stronę internetową w całości dedykowaną funduszowi Copernicus FIO. Przejrzysty i przyjazny układ pozwala na lepsze dotarcie do wszystkich treści oraz możliwość zakupu jednostek uczestnictwa w przystępny sposób, bez wychodzenia z domu. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem

www.fio.copernicus.pl