2015-04-15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 11 maja 2015 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 11 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.  

2015-04-08 Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze dłużne z parasola Copernicus FIO nieustannie utrzymują się na czołowych pozycjach swoich grup porównawczych. W marcu swoje 3. urodziny obchodził też Subfundusz Płynnościowy Plus.  
Zapraszamy na nową, interaktywną stronę internetową w całości dedykowaną funduszowi Copernicus FIO. Przejrzysty i przyjazny układ pozwala na lepsze dotarcie do wszystkich treści oraz możliwość zakupu jednostek uczestnictwa w przystępny sposób, bez wychodzenia z domu. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem

www.fio.copernicus.pl