2014-08-26 Podjęcie kolejnych działań przez Copernicus Securities S.A. w przedmiocie podwyższenia kapitału własnego w spółce zależnej Copernicus Capital TFI S.A.

 

2014-08-21 Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o zawieszeniu odkupywania jednostek Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych zarządzanym przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2014 roku otrzymał od Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. informację o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych,  
Zapraszamy na nową, interaktywną stronę internetową w całości dedykowaną funduszowi Copernicus FIO. Przejrzysty i przyjazny układ pozwala na lepsze dotarcie do wszystkich treści oraz możliwość zakupu jednostek uczestnictwa w przystępny sposób, bez wychodzenia z domu. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem

www.fio.copernicus.pl