2014-12-16 Wartość aktywów netto przypadająca na jednostkę uczestnictwa na dzień 2014-12-15 Copernicus FIO

W związku z problemami technicznymi na stronie www.fio.copernicus.pl ogłaszamy wartość aktywów netto przypadająca na jednostkę uczestnictwa na dzień 2014-12-15 Subfunduszy wydzielonych w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.  

2014-12-15 Wartość aktywów netto przypadająca na jednostkę uczestnictwa na dzień 2014-12-12 Copernicus FIO

 
Zapraszamy na nową, interaktywną stronę internetową w całości dedykowaną funduszowi Copernicus FIO. Przejrzysty i przyjazny układ pozwala na lepsze dotarcie do wszystkich treści oraz możliwość zakupu jednostek uczestnictwa w przystępny sposób, bez wychodzenia z domu. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem

www.fio.copernicus.pl