2015-03-25 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 20 marca 2015 roku - przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w spółce

 

2015-03-24 Informacje dotyczące akcjonariatu Copernicus Securities S.A. po obniżeniu kapitału zakładowego

 
Zapraszamy na nową, interaktywną stronę internetową w całości dedykowaną funduszowi Copernicus FIO. Przejrzysty i przyjazny układ pozwala na lepsze dotarcie do wszystkich treści oraz możliwość zakupu jednostek uczestnictwa w przystępny sposób, bez wychodzenia z domu. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem

www.fio.copernicus.pl