2014-09-17 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycycjny Otwarty.

 

2014-09-04 Otwarcie przez spółkę zależną Copernicus Capital TFI S.A. likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu nastąpi w dniu 3 września 2014 roku, planowany termin zakończenia likwidacji Subfunduszu to 21 października 2016 roku.  
Zapraszamy na nową, interaktywną stronę internetową w całości dedykowaną funduszowi Copernicus FIO. Przejrzysty i przyjazny układ pozwala na lepsze dotarcie do wszystkich treści oraz możliwość zakupu jednostek uczestnictwa w przystępny sposób, bez wychodzenia z domu. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem

www.fio.copernicus.pl